Paweł Nowicki stypendysta Miasta Torunia

Luty 13, 2018

Przyznawanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym jest wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć toruńskich zawodników. Miasto Toruń wspiera sport tworząc warunki sprzyjające jego rozwojowi.

Stypendia oraz nagrody i wyróżnienia dla sportowców to także doskonała motywacja do osiągnięcia wyższych wyników sportowych i wytężonej pracy zawodników klubów, a także promocja sportu i aktywnego stylu życia.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu to jeden z celów publicznych, którego realizacja spoczywa na samorządzie. Dlatego miasto dostrzega, promuje i wspiera finansowo wysokie osiągnięcia w każdej dyscyplinie sportowej uzyskane przez toruńskich sportowców, zarówno w dyscyplinach olimpijskich jak i nieolimpijskich. 

8 lutego w Dworze Artusa odbyła się uroczystość wręczenia nagród / stypendium sportowego dla zawodników, którzy w 2017 roku zdobyli medale MP. Wśród stypendystów znalazł się zawodnik TKŻ Paweł Nowicki – brązowy medalista MP J w olimpijskiej klasie Laser Standard. Gratulujemy!

Powrót